Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Новини

Юни 6, 2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги,
 
Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.”Цариградско шосе” 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание  на Сдружението. То ще се проведе на 29.05.2014 г.(четвъртък) от 14.00 часа в София, в заседателната зала на фирма „Лекоом”АД,  при следния дневен ред:
1.Доклад за дейността на Сдружението през 2013 г. от неговия председател д-р Йордан Каменов.
2.Отчетен доклад на Контролната комисия на   Сдружението  от д-р Цанко Грозев.
3. Разисквания по организационни въпроси.
Поканват се всички членове на Сдружението лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото годишно отчетно събрание.
 
Председател на УС: /д-р Йордан Каменов/
обратно