Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Новини

Май 11, 2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...
повече...
Юни 6, 2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...
повече...
Юни 6, 2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...
повече...
Септември 27, 2013

Помощ за Оги

Уважаеми колеги, Както вече знаете, Огнян Игнатов от фирма М енд Б-Янко Митев е в не добро здравословно състояние. Ще трябва да се опитат всякакви методи за лечение. За целта са нужни не малко средства...
повече...
Септември 27, 2013

Протокол

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РАЗШИРЕНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ Днес 24.09.2013 г. от 14...
повече...
Юни 20, 2013

Протокол от разширено заседание на УС на Сдружението

ПРОТОКОЛ Днес 22.03.2013 г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на Сдружението на производителите и търговците на ветеринарномедицински продукти гр. София...
повече...
Юни 20, 2013

Протокол от общото събрание на Сдружението на производителите и търговците на ВМП

Днес 22.03.2013 г. в залата на фирма ЛекоомАД в София се проведе Общото събрание на Сдружението. На него присъстваха 10 от общо 15 членове на Сдружението...
повече...
Юни 19, 2013

Протокол от заседание на УС на Сдружението от 29.01.2013 г.

Днес 29.01.2013 г. в заседателната зала на фирма Лекоом АД в София се проведе заседание на УС на Сдружението на производителите и търговците на ВМП. На заседанието присъстваха членовете на УС: 1.Д-р Боян Иванов Губерков - председател 2.Д-р Николай Цонев Славов - зам.-председател 3...
повече...
Март 29, 2012

ДОКЛАД за дейността на Сдружение на производители и търговци на ВМП през 2011 г.

Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти София-1113, бул. Цариградско шосе №73,п.к.38 тел:02 /973 3785, факс:02 /971 34 13, ел. адрес:svtp@abv.bg моб. 088 66 26010-секретар ДОКЛАД за дейността на Сдружение на производители и търговци на ВМП през 2011 г...
повече...
Март 29, 2012

ПРОТОКОЛ № .01/ 23.03.2012г. от Общо събрание на Сдружение на производителите и търговците на ветеринарномедицински продукти

Днес, 23.03.2012г., в гр.София, бул. Цариградско шосе № 73, в заседателната зала на Лекоом АД, , се проведе заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел на производителите и търговците на ветеринарномедицински продукти.Заседанието се откри в 13,10 часа...
повече...
страница 12 >