Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Членове на сдружението

ВЕТСЕРВИЗ ООД

“Ветсервиз” ООД започва дейността си като ветеринарна аптека през 1992 година под имета “Стивена 92” ЕТ. Първият дистрибуторски договор е сключен на 29.12.1994 година с “Ветпром” АД гр.Радомир.

Следват договори с “Биовет” АД гр Пещера , “Хрансервиз инженеринг” гр. Велико Търново “Фармация” Дупница, ”Антибиотик” Разград, ”Трояфарм” Троян / сега “Актавис”/, ”Ветбиофарм” Враца, а в последствие и със “СеваАХ България”, ”Интервет България, ”Рихтер фарма”, Ветерин България” , ”Мериал” , ”Новартис”. В активни търговски отношения сме с представителствата на“Синхроген”,”Судахим”, “Асклеп”, ”Примавет”, ”Агрохемика”, ”Алфазан”, ”Агрохемия”, ”Голашфарма”, ”Хипра”, “Зоохранинвест” и други.
 През 1999 година фирмата получи лиценз за търговия на едро с ВМП.
 

Точност, експедитивност, отзивчивост и коректност са критериите които определят нашата работа!

 

гр.Плевен

ул."Бяло море"19

тел: 064 801 187
 

ЖК"Сторгозия"77

тел: 064 608 806

факс: 064 686 676
 

www.vetserviz.com