Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Членове на сдружението

Pfizer Animal Health - Клон България

„…Нашата цел беше и продължава да е същата – да намерим начин да произвеждаме най-висококачествените продукти и да усъвършенстваме пътя и методите да изпълним това, за да служим най- добре на клиентите си. Качеството е ключът към успеха.”

Чарлз Пфайзер

 
 

Pfizer Animal Health е една от най-големите компании в сектор - здравеопазване на животните.

Компанията започва своята дейност в България през 2001 година.

Портфолиото на компанията включва продукти както за домашни любимци, така и за селскостопански животни.

Предлагането на висококачествени средства за лечение и превенция на широк спектър от заболявания не е единствената дейност на Pfizer в България.

Pfizer работи в тясно сътрудничество с животновъди от цял свят за подобряване на здравния статус при говеда, свине и птици, както и в партньорство с производители и месопреработватели за осигуряване на безопасност, сигурност качество и продуктивност на свтовната хранителна промишленост.

Ние сме отдадени и в помощ на на собствениците на домашни любимци при отглеждането на техните питомци да живеят по-дълъг и здравословен живот.

Практически измерения на нашето желание за партньорство са инвестициите на Pfizer в различни дейности, като осигуряване на информация за профилактика и лечение на животните и организирането на участия в международни конгреси с цел запознаване със съвременните тенденции и технологии за отглеждане, хранене, лечение и профилактика на селскостопанските животни и домашни любимци.
 


София 1784
Цариградско Шосе” 115 A

Тел. №: 02/970 41 71/72
Факс №: 02/970 43 00

www.PfizerAnimalHealth.com