Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Членове на сдружението

MSD Animal Health

MSD Animal Health е компания от световен мащаб, водена от научните изследвания, която разработва, произвежда и предлага на пазара широка гама ветеринарни лекарства и услуги.

България е една от 50 страни, в които MSD Animal Health  оперира чрез дъщерна фирма, и една от 150 страни, в които успешно продава своите продукти.

За контакти: 

„Интервет България” ЕООД

бул. „Искърско шосе” 7,

гр. София, 1528

тел.: 02 9701070

факс: 02 9710900

www.intervet.bg


MSD Animal Health работи с мрежа от дистрибутори и предлага един от най-добрите новаторски пакети от продукти в индустрията, който обхваща профилактиката, лечението и контрола на заболяванията при всички основни видове животни в селското стопанство и за компания.