Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Членове на сдружението

М енд Б

Фирма ЕТ “М енд Б – Янко Митев” е създадена през 1995 год. и започва дейност, като клиника за луксозни и декоративни животни и птици. Следващата година към клиниката е открита и започва дейност ветеринарна аптека.

През 1997 год. фирмата открива и регистрира склад на едро за ветеринарно медицински препарати / ВМП /. Към фирмата работят следните обекти:

 1. Склад на едро за ВМП – гр. Ямбол, ул. “Клокотница“ 99
  Разносна търговия на ВМП, фуражи и фуражни добавки за селскостопанските животни и птици, храни за домашни любимци.
 2. Склад на едро за ВМП – гр. София
  ж.к. “Банишора“, ул “Кортен” 31. Разносна търговия на ВМП , фуражи и фуражни добавки за селскостопанските животни и птици , храни за домашни любимци.
 3. Ветеринарна клиника - гр.Ямбол , к-кс “Златен рог”
 4. Ветеринарна клиника – гр.Ямбол , ул.“Хан Тервел”
 5. Ветеринарна аптека – гр. Елхово
 6. Ветеринарна аптека – гр. Стралджа
 7. Ветеринарна аптека – гр. Болярово
 8. Зайцеферма за производство на племенни зайци за разплод.
 9. Овцеферма в гр.Елхово
 10. Овцеферма в с.Тенево

Във фирмата работят общо 23 човека , от които 10 ветеринарни лекари .

 

http://www.m-end-b.com

Търговска дейност:

Склад София:
тел/факс 02 9311335
д-р Огнян Игнатов – 0887 801958

Склад Ямбол:
Тел/факс 046 663410, 046 663782
д-р Димитър Чапкънов – 0887 803502

Лечебна дейност:

Ветеринарна клиника “М енд Б”
Гр.Ямбол
Ул.” Хан Тервел “ 32
Тел 046 661929
д-р Янко Георгиев – 0889 857293

Животновъдство:

Зайцеферма
– с.Болярско, обл.Ямбол
Овцеферма
– гр.Елхово, обл.Ямбол
Овцеферма
– с.Тенево, обл.Ямбол
Д-р Янко Митев – 0888 201569