Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Членове на сдружението

Възраждане-Касис ООД

Възраждане-Касис ООД дистрибутира ветеринарно-медицински продукти,добавки за фуражопроизводството,храни и аксесоари за домашни любимци повече от 17 години. Основен мотив в нашата философия е да изпълняваме максимално бързо и точно заявките на клиентите ни,съобразявайки се с техните индивидуални изисквания.Цент ралния склад на фирмата е локализиран в гр.Ловеч-приблизителният географски център на България, което особено повишава бързината и ефективността на работата ни.На разположение са офисите на фирмата в София,Варна и Стара Загора.

"Нашият тим е нашето предимство пред конкурентите ни"

Основен дял от успеха на фирмата се пада на добрата работа на всеки един в отбора на Възраждане-Касис ООД .Персоналът на фирмата надхвърля двадесет души,между които десет ветеринарни лекари и двама зооинженери проверен през всичките тези години се отличава с висок професионализъм и отговорност.

"Тайната на нашето развитие се крие в непрестанното усъвършенстване на нашите клиенти и повишаването на изискванията им към нас."

Клиенти на фирмата ни са: други търговци на едро, ветеринарни клиники, ветеринарни практики, ветеринарни аптеки, животновъдни ферми, производители на фуражи, зоомагазини.

Заявките се приемат всеки работен ден от 08 до 17 часа посредством е-mail,телефон или факс. Доставките се извършват най-късно до 24 часа от момента на заявката с транспорт на фирмата или чрез куриер.

"Ние осигуряваме нашите клиенти с висококачествени продукти на водещи световни и местни производители"

Възраждане-Касис ООД осъществява своята дейност благодарение на доброто партниране с компании като: Алапис България ЕООД,Алфавет ООД,Биовет АД,Вейкс-Фарма ЕООД,Ветпром АД, Ветпартнерс ООД,Ветстар ООД,Вет-Трейд ООД,Голаш Фарма ООД, Джина Джи ООД, Добро Хрумване ООД,Евротом ООД,Интервет България ЕООД,Лекоом АД,МСВ-Елена ВасилеваООД,Примавет ООД,Рихтер Фарма ЕООД,САМ БС ООД,СЕВА България ЕООД, Судахим ООД,Скорпион Шипинг ООД, Фармавет ООД, Фармавит ООД, Пест Контрол ООД, Юнипест Контрол ООД.Коректността в отношенията ни с тези компании винаги е била задължителна.

През последните години Възраждане-Касис ООД приоритетно развива бизнеса с пет-продукти. Така беше създадена търговската марка RELY за аксесоари за домашни любимци.От месец Март т.г. Възраждане-Касис ООД има подписан договор за внос и дистрибуция на продуктите на Bayer Animal Health, което приемаме като оценка за добрата ни работа през годините.
 

http://www.vkasis.com

Централен офис на фирмата - гр. Ловеч
бул. България 72
Телефон: +359 68 604 111
факс: +35968604000
E-mail: office@vkasis.com
E-mail: ppironski@vkasis.com
Скайп: kasis-office, botev-office

Офис - гр. София
кв. Гео Милев, ул. Христо Максимов 51
д-р Цветомир Левчев
телефон: +359886330388
e-mail: dr.levchev@vkasis.com

Офис - гр. Варна
Милен Миланов
телефон: +359885724429
e-mail: milenmilanov74@vkasis.com

Стара Загора, Ямбол, Бургас, Сливен
д-р Орлин Матов
Телефон: +359885725238
E-mail: matov@vkasis.com

Перник, Кюстендил, Благоевград, Гоце Делчев
Добромир Динков
Телефон: +359885724474
E-mail: dinkov@vkasis.com

Ветеринарномедицински представители:

д-р Данаил Мотовски
Телефон: +359889313820
E-mail: dmotovski@vkasis.com

д-р Петко Цачев
Телефон: +359888401896
E-mail: pcachev@vkasis.com

д-р Мая Малинова
Телефон: +359888702430
E-mail: mmalinova@vkasis.com

д-р Пламен Петров
Телефон: +359887211080
E-mail: ppetrov@vkasis.com

д-р Филип Димитров
Телефон: +359886888128
E-mail: fdimitrov@vkasis.com