Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Членове на сдружението

БИОВЕТ АД

БИОВЕТ АД e фармацевтична компания с основен предмет на дейност- създаване, производство, маркетинг и продажби на ветеринарно-фармацевтични продукти, хранителни добавки и субстанции.

Биовет дължи своя бърз растеж и развитие  на изгодните условия и сътрудничество, които предоставя на своите партньори и клиенти. Една от основните цели на фирмата е задълбочаване на партньорството с клиентите и пълно задоволяване на техните нужди.

Фирмата е основана през 1961 г със седалище в гр. Пещера. Биовет разполага с модерни ферментационни мощности за производство на технически продукти, цехове за производство на химически чисти активни субстанции, гранулирани премикси и готови лекарствени средства, собствена когенерационна централа.

Биовет непрекъснато разширява своята дейност и на този етап разполага с пет производствени площадки: Пещера, Разград, Ботевград, Ниш (Македония)и Ст. Луис (САЩ). Значителните капитални инвестиции се правят с една цел -  лидер в индустрията. Продуктовото портфолио включва над 80 артикула. Произвеждат се медикаментозни фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето на животните.
Произвежданите продукти отговарят на стандартите на Европейската Фармакопея, Британската Фармакопея и Фармакопеята на САЩ. Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост, ензими и ензимни комплекси за употреба в  соко-, вино- и пиво- производството, производството на перилни препарати и животновъдството.

Производствените системи са автоматизирани използвайки последно поколение оборудване и дигитална технология от Emerson Process Management (САЩ).  Въведена е интегрирана система за управление на качеството и опазване на околната среда, която е сертифицирана по ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004 от SGS (Великобритания).  Дирекцията по Управление на Качеството разполага с модерни лаборатории, гарантиращи поддържането на високо качество през целия производствен процес – от входящите суровини до готовата продукция и разпространението й в търговската мрежа.  Биовет притежава и GMP сертификат от Food and Drug Administration за реализация на продукцията в САЩ. Биовет разви и въведе в ензимното производство принципи за Анализ на Опасностите и Критичните Контролни Точки (HACCP).  Производството на ензими за хранителни приложения е сертифицирано по кошер от OK KOSHER CERTIFICATION (САЩ), което ни позволява да задоволяваме специфични изисквания на клиентите.  Биовет е единственият източноевропейски член на европейската Асоциация на Производителите и Формулаторите на Ензимни Продукти (AMFEP).  Биовет притежава Европейски GMP сертификат за производство на готови лекарствени средства и медикаментозни премикси. Биовет е първият одобрен  производител на хранителни добавки за фуражите от Националната служба по зърното и фуражите.

Произвежданите продукти намират изключително добър прием на чуждестранните пазари, което се дължи на високото им качество и утвърденото ни име на производител.  Над 95% от продажбите на дружеството се реализират на пазарите в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия, като около 50% от продукцията се изнася в ЕС.

Компанията осъществява научно-развойна дейност, водеща до постоянно подобряване на технологичните процеси и качеството на произвежданите продукти.  Биовет следва своята мисия – да предлага висококачествени продукти за поддържане и развитие на ефективното животновъдство с грижа за здравето на хората и животните.  Активното развитие на нови формулировки, обновяването и разширяването на продуктовото портфолио са друг приоритет във фирмената политика.

 

Адрес: 4550 Пещера, ул. Петър Раков 39

Тел. 0350/6 56 37

Факс 0350/6 56 36

Мобилен 0885 299 044

http://www.biovet.com/