Членове на сдружението
Новини

27.09.2013

Помощ за Оги

Уважаеми колеги, Както вече знаете, Огнян Игнатов от фирма М енд Б-Янко Митев е в не добро здравословно състояние. Ще трябва да се опитат всякакви методи за лечение. За целта са нужни не малко средства...

прочети повече

27.09.2013

Протокол

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РАЗШИРЕНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ Днес 24.09.2013 г. от 14...

прочети повече

20.06.2013

Протокол от разширено заседание на УС на Сдружението

ПРОТОКОЛ Днес 22.03.2013 г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на Сдружението на производителите и търговците на ветеринарномедицински продукти гр. София...

прочети повече

Членове на сдружението

ПРИМАВЕТ - СОФИЯ ООД

Примавет-София е лицензиран производител за ветеринарномедицински продукти и осъществява изискванията на Добрата производствена практика изразяващи се в:

- Осъществява производството съгласно утвърдени производствени етапи и процеси
       - Води цялостна производствена и фирмена документация и я съхранява съгласно изискванията
       - Изпълнява постоянен контрол на качеството на вложените суровини
       - Контролира производствения процес на междинни продукти и готовите лекарствени форми
       - Гарантира за качеството на произведените продукти.

 

Примавет-София ООД,

СОФИЯ 1528 ПК 9

e-mail: primavet@abv.bg

Телефон/ Факс: 02/ 931 81 41

www.primavet.com