Членове на сдружението
Новини

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

27.09.2013

Помощ за Оги

Уважаеми колеги, Както вече знаете, Огнян Игнатов от фирма М енд Б-Янко Митев е в не добро здравословно състояние. Ще трябва да се опитат всякакви методи за лечение. За целта са нужни не малко средства...

прочети повече

Членове на сдружението

ПРИМАВЕТ - СОФИЯ ООД

Примавет-София е лицензиран производител за ветеринарномедицински продукти и осъществява изискванията на Добрата производствена практика изразяващи се в:

- Осъществява производството съгласно утвърдени производствени етапи и процеси
       - Води цялостна производствена и фирмена документация и я съхранява съгласно изискванията
       - Изпълнява постоянен контрол на качеството на вложените суровини
       - Контролира производствения процес на междинни продукти и готовите лекарствени форми
       - Гарантира за качеството на произведените продукти.

 

Примавет-София ООД,

СОФИЯ 1528 ПК 9

e-mail: primavet@abv.bg

Телефон/ Факс: 02/ 931 81 41

www.primavet.com