Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Членове на сдружението

ПРИМАВЕТ - СОФИЯ ООД

Примавет-София е лицензиран производител за ветеринарномедицински продукти и осъществява изискванията на Добрата производствена практика изразяващи се в:

- Осъществява производството съгласно утвърдени производствени етапи и процеси
       - Води цялостна производствена и фирмена документация и я съхранява съгласно изискванията
       - Изпълнява постоянен контрол на качеството на вложените суровини
       - Контролира производствения процес на междинни продукти и готовите лекарствени форми
       - Гарантира за качеството на произведените продукти.

 

Примавет-София ООД,

СОФИЯ 1528 ПК 9

e-mail: primavet@abv.bg

Телефон/ Факс: 02/ 931 81 41

www.primavet.com